Penyerahan seperangkat alat komputer dan web kepada pelaku usaha tradisional borondong sebagai pembantu memasarkan produk dengan e-marketing.